Zaterdag 11 mei a.s. wordt weer onze jaarlijkse gemeentedag gehouden. We hebben weer tal van activiteiten voor jong en oud.

Er zullen verschillende kramen staan waarin diverse koopwaar aangeboden wordt.
Ook is het mogelijk om onder begeleiding de kerktoren te beklimmen en Oosterwolde vanuit bovenaf te bekijken.

Uw auto kan zaterdag voor een klein prijsje worden gewassen, maar het belangrijkste van deze dag is de ontmoeting met elkaar.

’s Avond om 19.00 uur zal de dag afgesloten worden met samenzang. Kinderkoor Daniël zal hier aan haar medewerking verlenen. De begeleiding is deze keer wat anders dan anders. We hebben er deze avond maar liefst 2 fluitisten en een violiste erbij!

Reageer

In de laatst gehouden kerkenraad kwam aan de orde dat de site niet actueel is en qua stijl en vormgeving er wel eens wat mag veranderen.

Vandaar de oproep of er in de Hervormde Gemeente Oosterwolde/Noordeinde gemeenteleden zijn die de taak voor de opmaak en het dagelijks actueel houden van de site willen verzorgen.

Belangstelling voor deze mooie functie stuur dan uw reactie voor 1 maart naar;
scriba@hervormdegemeenteoosterwolde.nl


Reageer

Mocht u in een verzorgingstehuis of elders verblijven en u kunt daar vanwege de afstand of de ontvangst in het gebouw geen kerkradio ontvangen, dan is het mogelijk om middels een iskn zender alle kerkelijke uitzendingen van deze gemeente te blijven volgen. Aan de afstand zit geen limiet, u kunt het verzoek richten aan kerkbeheer van de Hervormde gemeente Oosterwolde/Noordeinde.

Reageer