Een website voor de kerk is een goed medium. We zien dat deze veel wordt bezocht. We hebben daarom behoefte aan info vanuit de gemeente.
Om samen een site te onderhouden en actueel te houden is het belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenteleden nieuws aanleveren.
Ook zijn wij op zoek naar jongere(n) uit de gemeente die zich geroepen voelt(en) om deze site te onderhouden en zo mogelijk te voorzien van een nieuwe look.
Heb je iets nieuws te melden of ben je geïnteresseerd? Neemt dan contact op met diaken J. Post

Reageer

Mocht u in een verzorgingstehuis of elders verblijven en u kunt daar vanwege de afstand of de ontvangst in het gebouw geen kerkradio ontvangen, dan is het mogelijk om middels een iskn zender alle kerkelijke uitzendingen van deze gemeente te blijven volgen. Aan de afstand zit geen limiet, u kunt het verzoek richten aan kerkbeheer van de Hervormde gemeente Oosterwolde/Noordeinde.

Reageer

Dat we in een tijd leven waarin we ontzettend druk zijn is wel duidelijk. Begrijpelijk is ook dat er een hele hoop zaken ook gewoon dienen te gebeuren. Waar het vooral om gaat als je christen bent is dat je omziet naar elkaar.

Wees dus niet alleen lief en goed voor mensen waar je van houdt, maar wees lief en goedtegen iedereen. Zo kunnen mensen ook aan jou zien dat je een kind van God bent. Denk niet als mensen je nodig hebben: ‘Oh die, nou die doet ook nooit wat voor mij’ , Laat de liefde voorop staan net zoals bij de Samaritaan. Dat is vaak heel moeilijk. Want dan maak je jezelf klein. Maar dat is wel precies wat God van jou en mij vraagt. Als je zo probeert te leven, heeft God je lief, en zal Hij je de kracht ervoor geven om te doen zoals de Samaritaan deed.

Daarom is het goed om eens onder het kopje Lief en leed van de website te kijken. Zo krijgt u heel snel inzicht in wie er zeker wat extra aandacht of hulp kunnen gebruiken.

 

Reageer