Terugblik opening winterwerk ‘ Met hart en ziel’

We mogen terugkijken op een mooi startweekend waarin we elkaar als gemeente op verschillende momenten mochten ontmoeten. Zo begonnen we vrijdagavond met de sing-in. We mochten met veel gemeenteleden en kinderen psalmen en andere geestelijke liederen met elkaar zingen. We hadden prachtig weer dus dit kon buiten. Wat mooi om zo met elkaar in de buitenlucht de Heere te eren en te prijzen. We mochten ook de dominee toezingen omdat het zijn verjaardag was. Dit deden we met psalm 134 en aan het einde van de sing-in hebben de kinderen de dominee en Joep (die ook jarig was) toegezongen met een speciaal verjaardagslied. En ook een cadeau kon natuurlijk niet ontbreken.

Na de sing-in was er de aftrap van het volleybal. Er hadden zich negen teams opgegeven. Er werd goed en sportief gespeeld. Waar het ene team alles won, waren er helaas ook teams die alles verloren maar desalniettemin hebben we veel plezier gehad. Ook een ieder bedankt voor het aanmoedigen en toejuichten langs de kant. Uiteindelijk was het team van Kompas de winnaar aan het einde van de avond. Zij versloegen de zware bende (lees: de kerkenraad)in de finale. Gefeliciteerd! Tijdens de activiteiten van die avond kon er heel wat lekkers worden gekocht. Met name de gerookte zalm en paling waren erg in trek. Martijn en Anton hartelijk dank voor het roken en bereiden van deze vis.

Ondertussen waren de deelnemers die gingen steigerzitten op de steiger geklommen. Zij mochten 12 uren lang op de steiger zitten voor het goede doel. Middels warme kleren, slaapzakken en een zeer goed humeur hebben zij het heel goed gedaan! Soms werd er letterlijk en figuurlijk even een oogje dichtgeknepen, maar dat kwam door de rook van de vuurkorven zullen we maar zeggen. Elk uur mochten de deelnemers even 5 minuten pauze houden. Tijdens deze 5 minuten pauze werden ze fit gehouden middels Jan Klompmaker die de rest meenam om een rondje om de kerk te rennen. Middenin de nacht was het bezoek wat minder,die de steigerzitters kwamen aanmoedigen, maar als er bezoek kwam dan waren dit soms bijzondere gasten J. We zagen dan ook uit naar de morgen en dachten soms al wat licht aan de horizon te zien, maar helaas… om 4 uur ’s morgens is het echt nog donker. Maar rond 6 uur (toen het echt licht begon te worden)mochten we de eerste toeschouwers weer verwelkomen en dit werd alleen maar meer toen de morgen vorderde. En zo mochten onze steigerzitters, onder luid applaus, om 9 uur afscheid nemen van hun stoel op de steiger. Julian, Bertil, Ludo, Jordy, Tineke, Ruben, Jan, Maarjet, Tom en Anneloes hartelijk bedankt voor jullie inzet.

En zo gingen we over van het steigerzitten naar het ontbijt voor de gehele gemeente. Er hadden zich veel mensen opgegeven. Onder de tenten mochten we genieten van een heerlijk ontbijt met luxe broodjes en met gebakken en gekookte eitjes. Na het ontbijt gingen de kinderen richting de Flierefluiter in Raalte en mochten de volwassenen luisteren naar een spreker van de stichting Evangelie en Moslims.

Zondag mochten we middels diensten in Oosterwolde en Noordeinde stilstaan bij Deuteronomium 6.

Kerntekst was: ‘ En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn’ (vers 6)

3 punten die naar voren kwamen:

Het doel van het onderwijs: inzettingen en de wetten van Heere God houden. Het gaat om het maken van een keuze, in dit gedeelte voor het volk voordat zij het beloofde land ingingen. Leer je kinderen wat goed en niet goed is middels bijbelse kaders. Zo kunnen zij standvastig zijn in deze wereld. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor ons als volwassenen.

  1. De samenvatting van het onderwijs: het Sjema vers 4 en 5. JEHOVA Hij is de God van het verbond. Hij houdt zich aan zijn verbond. God is volmaakt en eeuwig en wij leven in een gebroken en eindige wereld. Laten we geloven in de enige ware God en leven vanuit die Levensbron. En laten we dit niet op een jachtige manier doen, maar laten we de tijd nemen om de Heere te leren kennen.
  2. Het doen of het geven van het onderwijs: in vers 6 staat het woord:overdenken. Dit betekent erover na blijven denken, als het ware ‘ herkauwen’. Vers 7 gaat over het inprenten van Gods Woord. Wij moeten over de Heere spreken wanneer dit kan. Het moet doorweven zijn in je leven. In vers 8 gaat het over dit teken te binden op je hand, voorhoofd, deurpost etc. De joden nemen dit heel letterlijk maar laten wij gebruik maken van de middelen die nu voorhanden zijn, denk aan de mobiele telefoon. Bijvoorbeeld door een app van de bijbel of bijbelteksten.

Tot slot: mogen anderen weten dat we God liefhebben? Is dit  zichtbaar aan ons of in ons huis.

U leest het al: we mogen terug zien op een heel mooi en gezegend weekend. Daarvoor de Heere de dank en de eer.

Daarnaast willen we ook een ieder die betrokken was bij dit weekend hartelijk bedanken. Ook de hulp die spontaan aangeboden werd bij de voorbereidingen, verzorgen van het eten en drinken en het opruimen op zaterdagmorgen, hartelijk dank!

Voor de stichting Evangelie & Moslims hebben we het mooie bedrag van €1743,- opgehaald.

Het is ons gebed dat dit geld ten goede mag komen aan de verspreiding van het Evangelie onder de Moslims. Maar mogen ook wij als gemeente van Oosterwolde onze plaats en taak innemen in de gemeente en laten ook wij getuigen mogen zijn van de opgestane Heer voor de mensen en de wereld om ons heen.

Een hartelijke groet namens de startdagcommissie

Reageer

Het winterwerk komt er weer aan en dat betekent dat we dit zoals gebruikelijk weer gezamenlijk gaan openen. Dit jaar is er een gekozen voor een ontzettend leuk programma. Anders dan anders. Zo wordt er bv op vrijdagavond een volleybaltoernooi gehouden en beginnen we zaterdagmorgen met een gemeenteontbijt! Hierna komt een spreker namens Evangelisatie en moslims en nog veeeel meer. Ben je nieuwsgierig geworden?  Dan kun je meer info vinden in het contactblad van september. Ook liggen de informatiefolders bij de ingang van de kerk.

Attachments

Reageer