Werken in de vakantie in Misca.

Er begint zo langzamerhand wat meer duidelijkheid te komen rond het hele gebeuren. Duidelijk is wie er allemaal meegaan en een deel van hun vakantie willen besteden ten behoeve van onze naaste in Roemenië. We zullen ze aan u en jullie voorstellen: Albert van Wijhe, Andries Knikker, Benita van de Weg, Herbert Reurink, Laura Docter, Ludo Mulder, Mirjam Klompmaker, Renata van Wijhe, William van de Weg, Yvonne Schoonhoven. Als leiding gaan mee Aalt en José van de Weg en Gerda en Dries Doornewaard. De datum om als groep voor de eerste keer bij elkaar te komen ligt vast. We gaan dan o.a. samen even terug kijken naar vorige keren. Het wordt evenals voorgaande keren gezien als een diaconaal project. Dat betekend dat er een paar acties georganiseerd gaan worden om geld bij elkaar te krijgen. Geld dat daar dan gebruikt gaat worden om de werkzaamheden te bekostigen. Eén actie staat al op de agenda. Koor en samenzang avond op zaterdag 6 mei. De bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe, onder leiding van Lulof Dalhuisen, heeft aangeboden medewerking te willen verlenen aan een zangavond in de kerk. Dominee Zuijderduijn is bereid gevonden de avond te leiden. De collecte die dan zal worden gehouden komt geheel ten goede aan het project in Misca. Een volgende keer hopen we u en jouw weer bij te praten zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de voorbereidingen.

Vriendelijke groet.

Reageer


 

Zoals u en jij in het vorige contactblad hebt kunnen lezen, hopen we in 2015 weer op werkvakantie te gaan. We zijn dan hartelijk welkom in Vaida bij dominee Kondor Endré en zijn vrouw Erzebet en hun dochtertje.   Vaida is een dorpje wat ongeveer 25 km ten noorden van de stad Oradea ligt en zo’n 500 inwoners heeft. Ons is toegezegd dat er werk genoeg is voor de groep. O.a. zullen we met de jeugd aldaar een vakantiebijbelweek organiseren. Dan is er nog het nodige aan schilder/sauswerk te verrichten. Om u en jullie alvast een blik in het dorp te geven staat hieronder een link naar streetview en kun je zien wat de googleauto daar allemaal heeft vastgelegd.

http://www.instantstreetview.com/2lga7gz3tky7nz414zr5z2u

Het is, even als de vorige keren,  een diaconaal project. Dit houdt in dat we eerst samen aan de slag gaan om door middel van verschillende acties geld bij elkaar te brengen. Met dit geld kunnen we dan de werkzaamheden aldaar bekostigen. Wat deze acties zijn, zullen we als groep eerst met elkaar bespreken. Wie gaan er mee naar Vaida? We gaan ze voorstellen: Tineke Doornewaard  , Annelies Post , Herbert Reurink, Freek  Sollie , Kim Sollie , Vera Sollie , Leen Tuit , Aart van de Weide  , William van de Weg  , Albert van Wijhe . Als leiding hopen mee te gaan Aalt en José van de Weg, Marrieke van de Weg, Gerda en Dries Doornewaard. Niet alleen als leiding zullen we bij elkaar komen om te vergaderen, ook de groep zal enkele malen bij elkaar geroepen worden om zaken te bespreken.  We hopen op een goede voorbereiding.  We gaan ons best doen om u en jouw op de hoogte te houden.  Vragen zullen er gaande weg genoeg boven komen borrelen, maar in de komende tijd zullen die vanzelf voor zover mogelijk beantwoord gaan worden.

Vriendelijk groet, de leiding.

 

 

 

 

 

 

Reageer

Werkvakantie Roemenië 2015

 

Beste jongelui,

Voor komende zomer hopen we weer een werkvakantie te organiseren. We hopen dan niet naar Hongarije maar naar Roemenië te gaan. Zoals het nu lijkt naar het plaatsje Vaida

Hier hopen we onze naaste te helpen door werkzaamheden, maar ook door samen met elkaar te spreken over God. De taal staat soms in de weg, maar uiteindelijke dienen we dezelfde God en zijn we met Hem verbonden. De praktijk leert dan dat een andere taal niet in de weg hoeft te staan.

Misschien heb je de ervaringen van de jeugd gehoord over 2011 en 2013 toen we ook naar Roemenië en Hongarije zijn geweest. En misschien ben je wel nieuwsgierig geworden en lijkt het je leuk om dit ook eens mee te maken. Geef je dan op bij 1 van de leidinggevenden.

Je kunt je opgeven als:

  • Je 17 jaar of ouder bent
  • Je een bijdrage wilt leveren aan een christelijke gemeente en daar ook medechristenen te ontmoeten.
  • Geen last hebt van heimwee en omgaan met minder luxe dan je hier gewend bent.
  • Je wilt je belangeloos inzetten voor je naaste en dat mag je wat kosten.

Kosten:

De kosten voor de werkvakantie zijn 300 euro

We hopen ook verschillende acties te houden om het geld voor de werkzaamheden bij elkaar te sparen. We rekenen dan ook op jouw hulp.

Datum:

Maandagochtend 3 augustus hopen we  te vertrekken en hopen vrijdag 14 augustus weer thuis te komen.

Opgeven:

Opgeven kan tot 1 december bij 1 van de leiding.

 

Hartelijke groet namens de leiding,

Dries en Gerda Doornewaard en Marrieke van de Weg

Voor verdere info: 621668

Of mail: doornewaard001@kpnmail.nl

 

 

 

Reageer

Oost-Europa

Maandag 23 juni zijn we weer naar Hongarije en Roemenië  vertrokken om daar de contacten te onderhouden en om te zien waar hulp nodig is. Nadat we samen psalm 121 gelezen hebben en een zegen gevraagd hebben over de reis zijn we 00.40 uur vertrokken uit Oosterwolde. Onze eerste bestemming was Doba bij Satu Mare. De eerste dag het verste project bezocht:1670 km van huis. 18.00 uur wachtte ons een hartelijk ontvangst door Ds. Mészáros Mihály en zijn vrouw en schoondochter Adina met haar kinderen. Tijdens de maaltijd werd lief en leed gedeeld over de gemeente en het werk wat gedaan mag worden in de eigen gemeente en in die van een naburig dorp. Ook het werk onder de zigeuner kinderen werd onder de aandacht gebracht. De renovatie van het gebouwtje waar de kerkelijke activiteiten worden gehouden nadert zo langzaam aan z’n voltooiing. Een ander probleem wat zich inmiddels heeft aangediend is het dak van de pastorie. Deze moet gerenoveerd worden vanwege lekkages. De begroting hiervoor is gemaakt en als commissie zullen we zien wat we hierin kunnen betekenen. Dat de gemeente dit zelf niet (geheel) kan betalen is voor ons wel duidelijk.  Het aantal meelevende gemeente leden is eigenlijk te gering om een dominee te onderhouden, laat staan ook nog eens zulke renovaties. Vandaar dat er vanuit Nederland steun verleend wordt.

Na een welverdiende nachtrust, we hadden een lange dag achter de rug, en een goed ontbijt zijn we weer verder getrokken. In Chét zou mevr. Hulsman op ons wachten om met ons mee te gaan naar Chrestur om te vertalen.Zij wonen en werken 12 jaar in Roemenie.  De dominee waar we met haar naar toe gaan is een bekende van  haar.  Dominee Szücs Zoltán  is  sinds een half jaar verbonden aan Crestur waar hij voor 50 % van de tijd gemeentepredikant is. De andere 50 % is hij verbonden aan het ziekenhuis in Marghita. Jarenlang had de gemeente van Crestur geen eigen dominee wat dus betekend dat de pastorie al die tijd heeft leeggestaan. Dit was ook te zien aan de staat van alles. Het dak moet gerenoveerd worden, de kozijnen vervangen, de buitenmuur gestukadoord, al met al zal dit een meer jaren plan gaan worden. Dominee zal eerst het één en ander laten uitrekenen voor we hier iets mee gaan doen. We hebben afscheid genomen van het dominee s gezin en mevr. Hulsman en hebben onze reis vervolgd .

Vaida zou onze volgende bestemming zijn.  Ds. Kondor Endré en zijn vrouw Erzébet verwachten ons en hier konden we ook overnachten. Ook hier in de gemeente de nodige zorgen, waaronder  de werkloosheid die in Roemenie wel hard aankomt. Want ww is in Roemenie iets van echt tijdelijke aard. En daarna?…een dominee verwoordde het zo: Roemenen zijn kunstenaars in het overleven.

 

Woensdagmorgen de reis voortgezet naar Misca. Hier staat het Samuelhuis waar 14 kinderen wonen en aan 18 kinderen naschoolse opvang wordt gegeven. Kinderen die geen “thuis” hebben, waar thuis geen orde is of waar de alcohol het grootste probleem is voor het hele gezin. In het kinderhuis krijgen ze huiswerkbegeleiding, leren ze wat hygiëne is, wat regelmaat is enz. Dit huis is in grote mate afhankelijk van de inkomsten uit een kledingwinkeltje die ze er bij hebben. 24 bananendozen vol kleding konden we hier achterlaten waar de leiding erg blij mee was.

Van Misca naar Alesd waar juf Judith woont. Zij geeft christelijk onderwijs op een staatsschool. (openbaar onderwijs) Ook zij ontvangt steun voor zaken die in Roemenië niet worden vergoed of waar gewoon  te weinig geld voor gegeven wordt. De kinderen hebben daar alweer enkele weken vakantie. En ook van de groep die nu van de school afscheid genomen heeft gaan er maar een paar naar het voortgezet onderwijs, de rest wordt thuis gehouden. Ouders zien het nut niet in van verder leren.

Al met al weinig of  geen perspectief voor de toekomst voor deze kinderen.

 

Hierna zijn we doorgereden naar Bicalatu om de moeder van ds Arpád Ferencs te bezoeken. Jarenlang heeft menigeen bij haar een gastvrij onderdak gehad.

De volgende dag was Belenes Uijlac ons reisdoel. Via een alternatieve route zijn we eerst naar Beius gegaan om daar even de markt te bezoeken. Hierna de reis voortgezet en spoedig zaten we in de pastorie bij dominee Boros István en zijn vrouw Esther. Ook hier werden de noden en de zorgen met ons gedeeld en gehoord wat er op stapel staat.

Eén van dingen die er eerst moeten gebeuren is de renovatie van de kerktoren. Het stucwerk laat op veel plaatsen los en is  een probleem  wat we al meerdere plaatsen gezien hebben.  Als commissie gaan we bekijken in hoeverre we hier een bijdrage aan kunnen leveren. Na de nacht doorgebracht te hebben in het gastenverblijf in de school, en een goed ontbijt in de pastorie zijn we al vroeg vertrokken naar de grens. We hadden zo’n 400 km te gaan naar Magyaralmás maar ook nu verliep de reis voorspoedig. Eerst zijn we bij ds Katoná János langs geweest die nu in het naburige Fehérvárscurgo woont. Dominee preekt nog regelmatig en naar omstandigheden mag het goed gaan met hen. Vandaar de pastorie van ds Polgár Tibor in Magyaralmás opgezocht. Samen gesproken over het werk in de gemeente en de plannen die hij graag gerealiseerd wil zien. Onder andere de stookkosten in de pastorie wil men drukken en hiervoor zal het één en ander geïsoleerd worden. Ook hier werd het kerkenwerk besproken en mochten er goede gesprekken zijn.

De volgende morgen rond de klok van 6.00 uur zijn we vandaar vertrokken en mochten we aan het begin van de avond weer veilig in Oosterwolde komen waar we samen de Heere gedankt hebben voor Zijn bewarende hand.

 

Zo hebben we ook deze reis weer veel indrukken opgedaan. Met name het vele werk dat gedaan mag worden door voorgangers viel weer op. Heel veel zaken komen op de schouders van predikanten terecht. Zorgen alom gezien de gemeentes , maar anderzijds een zich door de Heere geroepen weten in Zijn wijngaard.  Ook dit mag daar opgemerkt worden.

Als commissie wachten we op de verschillende offertes voor de renovaties die noodzakelijk zijn. Hierna zullen we kijken hoe we het te besteden budget gaan verdelen. Van één pastorie bijvoorbeeld weten we dat de renovatie van het dak 4700 euro kost. Wordt er niets aangedaan laten de gevolgen zich raden.  De meeste gemeentes daar zijn niet bij machte zelf deze zaken te bekostigen.

Als commissie mogen we dankbaar zijn voor het geld dat ieder jaar binnenkomt voor het werk in Oost-Europa. We denken dan aan collectes, acties en de opbrengst van de kringloop winkel.

Na de Heere hartelijk dank voor uw meeleven-geven-bidden om dit, noodzakelijke, werk mogelijk te maken. Opdat ook daar Zijn Koninkrijk mag worden uitgebreid tot eer van Zijn Naam.

 

 

 

 

Reageer