vh kerkbestuur

Orgelcommissie

Deze keer willen we u en jullie informeren over wat er in het vorige contactblad heeft gestaan: het aanstaande groot onderhoud van het orgel in de dorpskerk.

Het orgel in de kerk is een orgel dat gebouwd is in 1970 door de firma Reil uit Heerde, een orgelbouwer, die inmiddels is doorgedrongen tot de top van orgelbouwers van Europa. Het bevat 20 register (stemmen) verdeeld over 2 manualen en pedaal. De grote “kast” heet het hoofdwerk, de kleine, die boven het looppad in de kerk hangt, heet het rugwerk.

Tussen 1970 en 2015 zit 45 jaar. In al deze jaren heeft het orgel zijn reguliere jaarlijkse onderhoudsbeurten gehad. Maar zoals alles wat gebruikt wordt aan slijtage onderhevig is, zo geldt dat ook met orgels. Het orgel is sterk vervuild, pijpwerk is aangevreten (frontpijpen) en de tongwerken werken steeds vaker niet naar behoren, doordat materiaal versleten is. Afijn, er is afgelopen voorjaar een rapport opgesteld over de staat van het orgel na bijna 45 jaar! Het voert te ver om hierover in technische details te treden. Zie het als een auto of trekker, machines die eens per x-aantal jaren grondig worden nagezien, hoewel ze het voor het oog nog gewoon doen.

Al jaren wordt gesproken over dit groot onderhoud. Normaliter vindt dit al veel eerder plaats, maar vanwege enkele gebeurtenissen ten gevolge van de kerkscheuring in 2004, is dit telkens uitgesteld. Als organisten zitten we in een zodanige fase, dat we soms met kromme tenen de dienst begeleiden. Net als zou je in een auto zitten, waarvan je weet dat er onderdelen zijn die echt wel aan vervanging toe zijn, maar dat nog niet is gebeurd. Zo zou u/jij het wat voor kunnen stellen.

Het orgel zal voor een groot deel uit elkaar worden gehaald (pijpen eruit), en worden getransporteerd naar Heerde. Aangezien er veel handwerk aan te pas komt, wordt het grootste deel van de werkzaamheden in de werkplaats gedaan. Totaal zal het orgel ongeveer 2 maanden niet gebruikt kunnen worden. Hiervoor komt er tijdelijk een elektronisch orgel voorin de kerk te staan. Aanvankelijk was het de bedoeling om het onderhoud in 2015 te laten plaatsvinden. Echter, de firma Reil zit volgend jaar zo vol dat er een klein gaatje was in de maanden oktober/november. Een probleem is dat bij tegenslag het te dicht bij de feestdagen komt, waardoor uitvoeringen mogelijk in gevaar komen. Na overleg is besloten om in de maanden januari/februari 2016 aan het orgel te werken. Reil heeft zo meer ruimte en wij als gemeente hebben meer tijd om via diverse acties gelden bijeen te brengen. Want er zit wel een kostenplaatje aan.

Als adviseur hebben we Maarten Seijbel uit Elburg bereid gevonden om ons terzijde te staan en ons te adviseren. Voor de meesten geen onbekende: als organist van Elburg en een van de oprichters van het orgelmuseum in Elburg is hij een bekende in orgelland. Ook heeft hij veel contact met de firma Reil, waardoor hij grote invloed heeft op de uitvoering van dit project.

Wat de acties betreft hopen we u/jou hierover in de komende tijd meer te informeren. We zijn wat aan het brainstormen. Vaak hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden, want er zijn de afgelopen tientallen jaren ontelbaar veel orgelacties geweest voor orgels die zijn gerestaureerd.

VERJAARDAGFONDS

In het Contactblad van april 2011 is het verjaardagsfonds aan u voorgesteld. We zijn blij dat aan de oproep gehoor is gegeven. Er zijn heel wat gemeenteleden die zich hebben aangemeld hieraan mee te willen doen. Misschien heeft u gedacht dat het er niet van zou komen, maar de voorbereidingen hebben meer tijd gekost dan was ingeschat. Gelukkig is nu alles klaar. Op uw verjaardag of kort daarna kunt een van de dames van de vrouwenvereniging verwachten om uw bijdrage voor het verjaardagfonds op te halen. Wilt u de bijdrage al vast in een enveloppe klaar leggen?

Heeft u zich niet aangemeld voor het verjaardagfonds en vindt u het verjaardagfonds een goede zaak, u kunt zich natuurlijk altijd nog opgeven. Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door aan een van de leden van het kerkbestuur. Vergeet niet om ook uw geboortedatum daarbij te vermelden.