Kerk

Hervormde gemeente oosterwolde

Groote Woldweg 26
8097 RS Oosterwolde

Predikant

J. N. Zuijderduijn
Groote Woldweg 31
8097 RP Oosterwolde
Tel.: 0525-621226
E-mail: jnzuijderduijn@solcon.nl

 Scriba

J. Bos
p.a. Groote Woldweg 26
8097 RS Oosterwolde
Tel.: 0525-662576
E-mail: scriba@hervormdegemeenteoosterwolde.nl

Adres Kerk

Groote Woldweg 26
8097 RS Oosterwolde

Ouderlingen

B. van de Weg ouderling/ kerkrentmeester
P. Gijsenbergh ouderling/ kerkrentmeester
G. Evink ouderling
G. J. Zieleman  ouderling
J. Schoonhoven ouderling
A. van de Weg  ouderling
J. Bos (scriba)  ouderling

Diakenen

vacant voorzitter
E. Wielink secretaris
J. Post penningmeester/ tijdelijk voorzitter
B. Veltman

Kerkbeheer

H. van Boven kerkrentmeester
C. Reurink secretaris
S. Doornewaard penningmeester
J. van Hattem
L. Knikker
S. Schoonhoven
R. van Wijhe