$hoogte)) { $breedte = ($hoogte / $hoogte_origineel) * $breedte_origineel; }else{ $hoogte = ($breedte / $breedte_origineel) * $hoogte_origineel; } $afbeelding = imagecreatetruecolor($breedte, $hoogte); switch($extensie) { case 1: //gif $afbeelding_origineel = imagecreatefromgif($map.'/'.$bestandsnaam); imagecopyresampled($afbeelding, $afbeelding_origineel, 0, 0, 0, 0, $breedte, $hoogte, $breedte_origineel, $hoogte_origineel); imagegif($afbeelding, $map.'/thumbs/'.$type.'_'.$bestandsnaam); break; case 2: //jpg $afbeelding_origineel = imagecreatefromjpeg($map.'/'.$bestandsnaam); imagecopyresampled($afbeelding, $afbeelding_origineel, 0, 0, 0, 0, $breedte, $hoogte, $breedte_origineel, $hoogte_origineel); imagejpeg($afbeelding, $map.'/thumbs/'.$type.'_'.$bestandsnaam, 80); break; case 3: //png $afbeelding_origineel = imagecreatefrompng($map.'/'.$bestandsnaam); $background = imagecolorallocate($afbeelding, 0, 0, 0); imagecolortransparent($afbeelding, $background); // make the new temp image all transparent imagealphablending($afbeelding, false); // turn off the alpha blending to keep the alpha channel imagesavealpha($afbeelding, true); imagecopyresampled($afbeelding, $afbeelding_origineel, 0, 0, 0, 0, $breedte, $hoogte, $breedte_origineel, $hoogte_origineel); imagepng($afbeelding, $map.'/thumbs/'.$type.'_'.$bestandsnaam); break; } chmod($map.'/thumbs/'.$type.'_'.$bestandsnaam, 0777); return TRUE; } function CleanName($name) { $name = str_replace("-", " ", $name); $name = ucfirst($name); return $name; } if(isset($_GET['album']) && !empty($_GET['album'])) { $tmp = explode('/',$_GET['album']); if($tmp[0] == $map) { $map = str_replace(array('.', '\\', ':'), '', $_GET['album']); } } if(isset($_GET['paginanr']) && !empty($_GET['paginanr']) && ctype_digit($_GET['paginanr'])) { $paginanr = $_GET['paginanr']; }else{ $paginanr = 1; } if(isset($_GET['afbeelding']) && !empty($_GET['afbeelding'])) { $afbeelding = $_GET['afbeelding']; }else{ $afbeelding = NULL; } echo ""; } echo "
"; $tmp = NULL; foreach(explode('/',$map) as $tmp2) { echo '>> '.ucfirst($tmp2).' '; $tmp = $tmp.$tmp2.'/'; } echo ''; if ($tmp != "" AND isset($_GET['afbeelding'])) { echo "Start diashow
"; if(!$bestanden = glob($map.'/*.*')) { $bestanden = array(); } foreach($bestanden as $bestand) { $gegevens = getimagesize($bestand); $extensie = $gegevens['mime']; if($extensie == 'image/jpeg' || $extensie == 'image/gif' || $extensie == 'image/png') { $afbeeldingen[] = $bestand; } } $aantalfotos = count($afbeeldingen); if(isset($afbeelding)) { foreach($afbeeldingen as $id => $naam) { if(basename($naam) == $afbeelding) { $fotonr = $id; } } if(isset($fotonr)) { $afbeelding = pathinfo($afbeeldingen[$fotonr]); echo '
'; if($fotonr > 0) { $vorige_afbeelding = pathinfo($afbeeldingen[$fotonr-1]); echo '<< Vorige'; }else{ echo '<< Vorige'; } echo '    Foto '.($fotonr +1).' van '.$aantalfotos.'    '; if($fotonr < $aantalfotos -1) { $volgende_afbeelding = pathinfo($afbeeldingen[$fotonr+1]); echo 'Volgende >>
'; }else{ echo 'Volgende >>
'; } if(!file_exists($afbeelding['dirname'].'/thumbs/groot_'.$afbeelding['basename'])) { if(thumbnail($afbeelding, array('groot', $hoogte_groot, $breedte_groot))) { echo ''.$afbeelding['basename'].''; } }else{ echo ''.$afbeelding['basename'].''; } echo '
'; } else{ echo '

Sorry, deze foto bestaat niet!

'; } }else{ if(!$mappen = glob($map.'/*', GLOB_ONLYDIR)) { $mappen = array(); } echo "
"; foreach($mappen as $album) { if(basename($album) != 'thumbs') { // /var/www/vhosts/hervormdegemeenteoosterwolde.nl/httpdocs/fotoalbum.php $ims = false; if ($handle = opendir('/var/www/vhosts/hervormdegemeenteoosterwolde.nl/httpdocs/'.$album)) { while (false !== ($entry = readdir($handle)) && $ims == false) { if ($entry != "." && $entry != ".." && $entry != "uploader.php" && $entry != "upload-oosteuropa.html" && $noim == false) { $ims = true; //echo "Found voor " . $album . ":" . $entry . "

"; $Headimage = $entry; } } } $info = pathinfo($entry); echo ""; /*echo '';*/ } } echo "

".CleanName(basename($album))."

"; if($aantalfotos > $perpagina) { echo '
'; $album = str_replace('/thumbs', '', $album); if ($paginanr > 1) { echo '<< Vorige'; }else{ echo '<< Vorige'; } echo '    Pagina '.$paginanr.' van '.ceil($aantalfotos/$perpagina).'    '; if ($paginanr < ceil(($aantalfotos)/$perpagina)) { echo 'Volgende >>
'; }else{ echo 'Volgende >>
'; } echo '
'; } for($fotonr = (($paginanr -1) * $perpagina); $fotonr <= ((($paginanr -1) * $perpagina) + ($perpagina - 1)) && $fotonr < count($bestanden); $fotonr += 1) { $afbeelding = pathinfo($afbeeldingen[$fotonr]); if(!file_exists($afbeelding['dirname'].'/thumbs/klein_'.$afbeelding['basename'])) { if(thumbnail($afbeelding, array('klein', $hoogte_klein, $breedte_klein))) { echo ''.$afbeelding['basename'].''; } }else{ //echo ''.$afbeelding['basename'].''; //echo ''.$afbeelding['basename'].''; echo ''.$afbeelding['basename'].''; } } } ?>