About Jp

De kerkenraad heeft in haar laatst gehouden vergadering 2 broeders verkozen voor de verkiezing voor de vacature diaken. De stemmingsvergadering zal plaatst vinden op donderdag 21 februari 2018 in ’t Leerhuus.

Alle belijdende leden van de Hervormde gemeente Oosterwolde/Noordeinde worden opgeroepen om zijn of haar stem uit te brengen. De aanvang van deze stemming is om 19.30 uur.

Reageer

Het contactblad voor de maand maart komt binnenkort weer bij u in de bus, misschien heeft u nog een artikel of kopij die geplaatst zou moeten worden. Stuur de kopij dan voor zaterdag 16 februari in.
Om het contactblad en deze site aktueel te houden hebben wij uw en jouw hulp nodig.

Reageer

Na het aanvaarden van het ouderlingschap door br. B. van de Weg is een vacature bij diaconie ontstaan.

Belijdende gemeenteleden van de Hervormde gemeente Oosterwolde / Noordeinde worden opgeroepen om namen in te dienden voor de vacature diaken.

De aanbeveling dient voor zaterdag 2 februari 12.00 uur schriftelijk en ondertekend verzonden te worden aan de scriba.
Br. J. Bos
Groote Woldweg 83A,
8097 RR Oosterwolde

Mailen mag ook;
scriba@hervormdegemeenteoosterwolde.nl

Reageer