De kerkenraad heeft in haar laatst gehouden vergadering van woensdag 6 maart een broeder benoemd voor de vacature diaken. Zondag zal via de kansel afkondiging bekend worden wie door de kerkenraad is benoemd.

Reageer

Comments are closed