Het einde van het jaar 2018 nadert, en het laatste contactblad voor 2018 is nu geplaatst en gedrukt.
Deze editie is aanzienlijk dikker dan de vorige edities, dank voor alle ingezonden kopij maar ook de redactie die hun vrije tijd besteden aan het tot stand komen van dit mooie contactblad.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor de opmaak en verzorgen van het blad maar ook dank aan alle bezorgers in de wijken.

Reageer

Comments are closed