De kerkenraad heeft in haar laatst gehouden vergadering van woensdag 6 maart een broeder benoemd voor de vacature diaken. Zondag zal via de kansel afkondiging bekend worden wie door de kerkenraad is benoemd.

Reageer

In de laatst gehouden kerkenraad kwam aan de orde dat de site niet actueel is en qua stijl en vormgeving er wel eens wat mag veranderen.

Vandaar de oproep of er in de Hervormde Gemeente Oosterwolde/Noordeinde gemeenteleden zijn die de taak voor de opmaak en het dagelijks actueel houden van de site willen verzorgen.

Belangstelling voor deze mooie functie stuur dan uw reactie voor 1 maart naar;
scriba@hervormdegemeenteoosterwolde.nl


Reageer