Het einde van het jaar 2018 nadert, en het laatste contactblad voor 2018 is nu geplaatst en gedrukt.
Deze editie is aanzienlijk dikker dan de vorige edities, dank voor alle ingezonden kopij maar ook de redactie die hun vrije tijd besteden aan het tot stand komen van dit mooie contactblad.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor de opmaak en verzorgen van het blad maar ook dank aan alle bezorgers in de wijken.

Reageer


Bericht van Kerkbeheer:

Afgelopen week is er een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk gemonteerd. Hier is het nodige werk voor verzet. Alle speakers, versterkers en bekabeling zijn vernieuwd.We hopen hiermee als kerkbeheer een goede investering te hebben gedaan waar we weer de nodige jaren mee vooruit kunnen. Ondanks dat alles zorgvuldig is ingeregeld, zou het kunnen zijn dat er wat punten zijn waar nog aanpassingen aan moeten worden gedaan. De effecten van een gevulde kerk kunnen anders zijn dan de uitgevoerde test met een lege kerk.Mochten er vragen opmerkingen of verbeterpunten zijn schroom dan niet om deze te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met Reinard van Wijhe van het kerkbeheer.

Reageer