Een kerkelijke site is een goed medium, en wordt dagelijks veel bezocht. Alleen het ontbreekt aan input vanuit de gemeente.
Om samen een site te onderhouden en actueel te houden is het belangrijk dat iedereen zijn steentje gaat bijdragen.
Wij zijn op zoek naar een jongere uit de gemeente die zich geroepen voelt om deze site te onderhouden en te voorzien van een nieuwe look.
Interesse neem dan even contact op met diaken J. Post

Reageer

Donderdagmiddag is er een contactmiddag, die om 14.00 uur beging. Ds. Van Kooten uit Elspeet zal deze middag een referaat houden over de Hervormingsdag.
U en jij zijn van harte uitgenodigd.

Reageer

De redactie van het contactblad heeft niet stil gezeten. Vandaag is het contactblad voor de maand novembert online gezet, de papier versie komt deze week bij u in de bus.
Wij wensen u veel genoegen om dit contactblad te lezen. En mocht u geen actief gemeentelid zijn van de Hervormde gemeente Oosterwolde Noordeinde dan nodigen wij u van harte uit om de zondagse erediensten bij te wonen.

Reageer