Wat gaat de tijd snel, vandaag 25 september is het oktobernummer van het contactblad alweer verzorgd en gedrukt. Deze week valt dit mooie blad bij u in de brievenbus.
Wij wensen u veel leesplezier en hier op de site staat de digitale versie van het oktobernummer.

Reageer

Afgelopen zondag 17 september is er een collecte gehouden voor de mensen die getroffen zijn op de bovenwindse eilanden. Dit heeft € 3631,25 opgebracht. Een geweldige opbrengst! De diaconie zal dit bedrag aanvullen tot € 4000,- . Ook zullen zij er voor zorgen dat het vandaag nog aan de juiste instantie wordt overgemaakt.

Reageer