Woensdag 26 april ontvingen 5 personen uit de gemeente Oldebroek een lintje – Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als Hervormde gemeente willen wij allen van harte gelukwensen met hun onderscheiding.

Mevr. A. van Wijhe-Nagelhout, 71 jaar, Oosterwolde – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw van Wijhe-Nagelhout is een drijvende kracht achter de vereniging Christenvrouw in Oosterwolde. Al sinds 1983 is zij in veel verschillende functies nauw betrokken geweest bij deze levendige vereniging. Daarnaast is zij actief geweest bij de Diaconale Hulpdienst Oosterwolde en veel verschillende activiteiten van de Hervormde gemeente Oosterwolde. Mevrouw van Wijhe krijgt de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich gedurende geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en zo hopelijk ook een inspiratie is voor anderen.

Dhr. Veldkamp, 59 jaar, Oosterwolde – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Veldkamp zet zich al vele jaren in voor de school en de Hervormde kerk in Oosterwolde. Binnen de Hervormde gemeente Oosterwolde en Noordeinde zet de heer Veldkamp zich in als ouderling-kerkrentmeester en als voorzitter van de Commissie van Beheer. Zo verzorgt hij onder andere veel administratief werk voor de gemeente. Ook is hij vele jaren actief geweest voor de zondagsschool en steekt hij nu veel tijd en energie in taken op het pastorale vlak. Daarnaast zet de heer Veldkamp zich al 25 jaar in als voorzitter van het bestuur van basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde. Binnenkort staat het schoolbestuur met een receptie stil bij het behalen van deze mijlpaal.

Reageer

Zaterdag 13 mei wordt de jaarlijkse gemeentedag georganiseerd.
De dag beging om 10.00 uur met tal van activiteiten en vooral gezelligheid.

Het thema dit jaar is Malawi.
We houden jullie op de hoogte van de activiteiten.

 

Reageer

De collecteopbrengst van zondag 19 juli jl. was bestemd voor de nood in Malawi. Een collecte die aanvankelijk gepland stond voor de diaconie. We hebben geprobeerd om op het allerlaatste moment deze collecte een ander doel mee te geven, en dat is gelukt.

Een werkelijk prachtige opbrengst was het gevolg! Bijna € 2000,-! Hoe een klein dorp groot kan zijn! Dank aan alle gevers die omgezien hebben naar hun naasten in Afrika. Ook bedankt namens Bo Teerling, degene die dit project begeleidt.

 

Reageer