Beste gemeente,

In deze tijd van onzekerheid waarin we de kerkdiensten op een andere manier houden, constateren we als kerkbeheerders en diaconie dat de collectes niet goed gaan.

Dit is uiteraard een heel logisch gevolg van de manier waarop wij de kerkdiensten nu (moeten) invullen.

Uiteraard kunt u iedere week, of anders gezegd, op ieder gewenst moment de collectes overmaken wanneer u dat uitkomt. Mocht u dat lastig vinden dan kan het ook anders.

We hebben daarom samen de volgende oplossing bedacht:

In de laatste week van de maand kunt u uw gaven overmaken op het navolgende rekeningnummer:  NL74RABO0348419910 o.v.v. collectes.

Het gemakkelijkste op dit moment is als u alle collectes bij elkaar doet. Op basis van ervaring zal de diaconie en het kerkbeheer het geld vervolgens weer verdelen onder de verschillende doelen.

Daarnaast zijn we aan het onderzoeken op welke wijze we het geven van de collectes op een eenvoudiger wijze kunnen regelen. Wanneer hier informatie over beschikbaar is zullen we dit op de website plaatsen

Reageer