Het fotoalbum is bijgewerkt.
De afbeeldingen staan nu in mappen en submappen.
U kunt nu de activiteiten die bij de kerk plaats vinden eenvoudig bekijken.

Klik op deze link en u wordt doorgeschakeld naar het album van de verkoop vrouwenvereniging 2017.

Jong geleerd

Reageer

Het nieuwe contactblad voor de maand december en begin januari is geplaatst.

Wij wensen u voor de komende maand
Gezegende Kerstdagen
en de beste wensen voor 2018 toe.

Reageer

Donderdag 23 november werd het antwoord van de verkozen ambtsdragers br. G. Evink (ouderling) en br. B. Veltman (diaken) aan de scriba kenbaar gemaakt.

En de beide verkozen broeders mochten het ambt aanvaarden. Ontzettend dankbaar aan God mogen en moeten we hierin zijn. Opnieuw mogen we zien dat Hij doorgaat, ook hier in onze gemeente. Hem alle eer.
Laat er vanuit de gemeente gebed zijn voor de kerk en de kerkenraad en bestuurders. Laat ons bouwen aan de opbouw van de gemeente tot eer van Hem.

Reageer