De redactie van het contactblad heeft hun eerste editie 2018 gemaakt. En het resultaat is waardevol voor u als lezer. Mocht u eens artikel geplaatst willen hebben schroom dan niet om het betreffende artikel in te sturen naar het bekende adres.
Soms staan er blanco gedeelten in de online versie het betreft dan informatie die niet voor iedereen bestemd is.
Wij wensen u als lezer veel leesplezier toe.

Reageer

Beste lezers,

Zo zijn de laatste dagen van het verblijf van Bo en Ditty in Malawi aangebroken. Vandaag is deze brief verzonden en enkele foto’s zullen nog geplaatst worden. De brief kunt u lezen onder de tab van ZENDING.

Reageer